Sau chuyển đổi gần 50ha đất rừng cho Tân Hoàng Minh xây khu nghỉ dưỡng, Hoà Bình tiếp tục chuyển đổi hơn 147ha đất rừng để đầu tư 4 dự án nghỉ dưỡng, nhà ở

HĐND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành loạt Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích hơn 147ha đất rừng để đầu tư 4 dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, khoáng nóng và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Cụ thể, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 49,3ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Quần thể Khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ, tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng gốm 2 tiểu khu, 6 khoảnh, 60 lô, trong đó: xã Kim Bôi tại Tiểu khu 5071, khoảnh 3, 4 gồm 37 lô; xã Cuối Hạ tại Tiểu khu 5077, khoảnh 1a, 2, 3, 7 gồm 23 lô.

Trong 49,3ha rừng có 13,25ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất; 36,05ha đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng, chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng dừng. Loại rừng hiện nay là rừng trồng và đất chưa có rừng.

Tiếp đến, chuyển 49,48ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp đồi Thung tại xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn. Vị trí chuyển đổi gồm 2 tiểu khu, 9 khoảnh, 89 lô, trong đó: Tại tiểu khu 242, khoảnh 1a, 5, 5a, 6 gồm 16 lô. Tại tiểu khu 243, khoảnh 1a, 3, 5a, 6 gồm 73 lô.

Về chức năng, có 17,5ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; 31,98ha được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

Cũng tại xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích 26,38ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả.

Vị trí chuyển đổi gồm 2 tiểu khu, 7 khoảnh, 73 lô, trong đó: Tại tiểu khu 243 gồm 4 khoảnh và 35 lô; Tại tiểu khu 244 gồm 3 khoảnh và 38 lô. Trong 26,38ha đất rừng có 12,42ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất; 13,96ha đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng.

Cuối cùng, HĐND tỉnh duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 22,27ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc. Địa điểm chuyển đổi tại xã Toàn Sơn, xã Tú Lý, xã Cao Sơn, xã Vầy Nưa, xã Tiền Phong, huyện Đà Mắc. Vị trí chuyển đổi tại Tiểu khu 26, 27, 35, 38a, 43, 46 và 14 khoảnh, trên địa phận của 256 lô.

Về chức năng rừng, có 11,96ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất; 9,01ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; 1,3ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Trước đó, HĐND tỉnh Hoà Bình cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 49,95ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Tân Hoàng Minh tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Diện tích rừng chuyển đổi có vị trí tại Tiểu khu 161, khoảnh 12 và khoảnh 12a, gồm 88 lô, trong đó khoảnh 12 gồm 2 lô; khoảnh 12a gồm 86 lô.

Theo https://cafeland.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *