Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Hạ Long đến 2040

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Hạ Long đến năm 2040. Theo đó, xây dựng TP. Hạ Long Thành thành đô thị dịch vụ, du lịch, đồng thời phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước.

Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Hạ Long đến 2040

Theo quyết định, phạm vi khu vực lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính TP. Hạ Long theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy mô lập quy hoạch với diện tích tự nhiên khoảng 1.121.322 km2 (112.132ha), dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400 người. Dự báo quy mô phát triển dân số đến năm 2030 khoảng 620.000 – 650.000 người; đến năm 2040 khoảng 800.000 – 830.000 người.

Quyết định nêu rõ mục tiêu phát triển TP. Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối; khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị Hạ Long; tạo việc làm; nâng cao chất lượng đô thị; khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước; phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Tại quyết định cũng cho biết, những yêu cầu trọng tâm nghiên cứu lập quy hoạch gồm: đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung năm 2019, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh.

Nghiên cứu các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thành phố Hạ Long. Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Ninh, nắm bắt các cơ hội phát triển mới của thành phố Hạ Long, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo như: du lịch, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng.

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Tổ Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *