Bà Rịa-Vũng Tàu dừng đấu giá 71 lô đất

71 lô đất này được giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá, đã xây dựng hoặc chuyển nhượng. Sau đó, Bà Rịa-Vũng Tàu từng yêu cầu tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó rồi yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản số 15838 về tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo kết luận số 3959 của UBND tỉnh ngày 22/4/2021.

Theo kết luận số 3959 về thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất ở, thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ và việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 4637 của Sở Tài nguyên Môi trường, trong đó có nội dung: “Đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng thì giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó; sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp”.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, nhận thấy nội dung trên cần phải được rà soát, đánh giá lại để bảo đảm việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp tạm dừng thực hiện nội dung nêu trên, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

71 lô đất nói trên đã xây dựng hoặc chuyển nhượng và được đem đấu giá nằm trong kết luận thanh tra số 3959 về việc thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất ở trên địa bàn huyện Đất Đỏ và việc tổ chức thực hiện kết luận Thanh tra số 4637 (ngày 25/9/2017) của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo kết luận thanh tra, trong số 235 trường hợp được giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá thì có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Tính đến ngày 10/4/2020, trong 196 trường hợp giao sai có 48 lô đã tự nguyện trả lại, 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng. Biện pháp xử lý đối với 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng được áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở áp dụng quy định của Luật Đất đai năm 2013, không được phép thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với những trường hợp đã chuyển nhượng. Còn đối với những trường hợp chưa chuyển nhượng mà đã xây dựng trên đất thì việc xử lý công trình xây dựng trên đất khi thu hồi là không khả thi.

Do đó, đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó. Sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *